UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

Address:Minneapolis, Minnesota, United States

UnitedHealth Group is the most diversified health care company in the United States and a leader worldwide in helping people live healthier lives and helping to make the health system work better for everyone.UnitedHealth Group are committed to introducing innovative approaches, products and services that can improve personal health andpromote healthier populations in local communities. Our core capabilities in clinical care resources, information and technology uniquely enable us to meet the evolving needs of a changing health care environment as millions more Americans enter a structured system of health benefits and UnitedHealth Group help build a stronger, higher quality health system that is sustainable for the long term.

UnitedHealth Group is the most diversified health care company in the United States and a leader worldwide in helping people live healthier lives and helping to make the health system work better for everyone.UnitedHealth Group are committed to introducing innovative approaches, products and services that can improve personal health andpromote healthier populations in local communities. Our core capabilities in clinical care resources, information and technology uniquely enable us to meet the evolving needs of a changing health care environment as millions more Americans enter a structured system of health benefits and UnitedHealth Group help build a stronger, higher quality health system that is sustainable for the long term.

Thông tin cơ bản

Mã số đăng ký công ty

5777355
5777355

Cơ quan tài phán

-
-

Tên pháp lý của công ty

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

Tên pháp lý của công ty được chuẩn hóa

unitedhealth group incorporated
unitedhealth group incorporated

Company type

Corporation
Corporation

Phi lợi nhuận

Profitable
Profitable

Tình trạng trước mắt

-
-

Ngày thành lập

2015-7-1
2015-7-1

Ngày giải thể

-
-

Mô hình chi nhánh

-
-

Mã số thương mại

5777355
5777355

Tên hợp pháp của công ty hiện tại

-
-

Ngôn ngữ tên pháp lý hiện tại của công ty

-
-

Thẩm quyền của trụ sở chính

-
-

Mã số công ty cũ

-
-

Tên gọi cũ

-
-

Tên thay thế

-
-

Có cho phép tiếp thị hay không

-
-

Có hoạt động không

-
-

Ngày báo cáo thường niên tiếp theo

-
-

Ngày tham chiếu kế toán

-
-

Ngày Báo cáo Thường niên Mới nhất

-
-

Ngày đánh giá hàng năm tiếp theo

-
-

Ngày đánh giá hàng năm mới nhất

-
-

Đã thanh lý chưa

-
-

Có tiền sử phá sản hay không

-
-

Có phản hồi tiêu cực không

-
-

Mã bưu điện

-
-

Bộ luật của cơ quan tài phán nơi đặt trụ sở chính

-
-

Số đăng ký của cơ quan có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính

-
-

Tổ chức con

Walmart Labs

Walmart Labs

Subsidiary

Walmart Foundation

Walmart Foundation

Division

Walmart Canada

Walmart Canada

Subsidiary

IPO

Mã giao dịch

NYSE:WMT

Định giá niêm yết

-

IPO huy động vốn

-

Ngày niêm yết

1970-01-04

Giá cổ phiếu niêm yết

-

Mua lại tài sản

Tên được mua lại
Ngày đăng
Price
Tên giao dịch
JoyRun
$100
CareZone
$100

Người đầu tư

Tên người đầu tư
Nhà đầu tư chính
Số vòng gọi vốn
Đối tác
Berkshire Hathaway
Yes
Post-IPO Equity
-

Thương vụ đầu tư

Google

Google is a multinational corporation that specializes in Internet-related services and products.

Walmart Labs

Subsidiary

Seiyu Group

Subsidiary