ตรวจสอบองค์กรตรวจสอบผู้บริหาร
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

Address:Minneapolis, Minnesota, United States

UnitedHealth Group is the most diversified health care company in the United States and a leader worldwide in helping people live healthier lives and helping to make the health system work better for everyone.UnitedHealth Group are committed to introducing innovative approaches, products and services that can improve personal health andpromote healthier populations in local communities. Our core capabilities in clinical care resources, information and technology uniquely enable us to meet the evolving needs of a changing health care environment as millions more Americans enter a structured system of health benefits and UnitedHealth Group help build a stronger, higher quality health system that is sustainable for the long term.

UnitedHealth Group is the most diversified health care company in the United States and a leader worldwide in helping people live healthier lives and helping to make the health system work better for everyone.UnitedHealth Group are committed to introducing innovative approaches, products and services that can improve personal health andpromote healthier populations in local communities. Our core capabilities in clinical care resources, information and technology uniquely enable us to meet the evolving needs of a changing health care environment as millions more Americans enter a structured system of health benefits and UnitedHealth Group help build a stronger, higher quality health system that is sustainable for the long term.

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขบริษัท

5777355
5777355

เขตอำนาจศาล

-
-

ชื่อนิติบุคคล

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

ชื่อนิติบุคคลมาตรฐาน

unitedhealth group incorporated
unitedhealth group incorporated

Company type

Corporation
Corporation

ไม่แสวงหาผลกำไร

Profitable
Profitable

สถานะปัจจุบัน

-
-

วันที่ก่อตั้ง

2015-7-1
2015-7-1

วันที่ละลาย

-
-

ประเภทสาขา

-
-

เลขที่พาณิชย์

5777355
5777355

นามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

ภาษานามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

เขตอำนาจศาลของสำนักงานใหญ่

-
-

เลขที่บริษัทเดิม

-
-

ชื่อเดิม

-
-

นามแฝง

-
-

อนุญาตให้ทำการตลาดหรือไม่

-
-

ไม่ใช้งาน

-
-

บัญชีที่ครบกำหนดชำระครั้งต่อไป

-
-

วันที่อ้างอิงบัญชี

-
-

วันที่จัดทำบัญชีล่าสุด

-
-

ผลตอบแทนประจำปีในงวดถัดไป

-
-

ผลตอบแทนประจำปีวันที่ทำขึ้นล่าสุด

-
-

เลิกกิจการแล้ว

-
-

มีประวัติการล้มละลาย

-
-

จะมีคดีความหรือไม่

-
-

รหัสไปรษณีย์

-
-

รหัสเขตอำนาจศาลหลัก

-
-

เลขทะเบียนเขตอำนาจศาลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

-
-

การจัดสาขา

Walmart Labs

Walmart Labs

Subsidiary

Walmart Foundation

Walmart Foundation

Division

Walmart Canada

Walmart Canada

Subsidiary

IPO

รหัสสินค้า

NYSE:WMT

มูลค่าการประเมินของรายการ

-

ระดมทุน IPO

-

วันที่ลงรายการ

1970-01-04

ราคาหุ้นจดทะเบียน

-

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

ชื่อที่ได้มา
วันที่เผยแพร่
ราคา
ชื่อรายการ
JoyRun
$100
CareZone
$100

นักลงทุน

ชื่อนักลงทุน
นักลงทุนหลัก
จำนวนรอบการจัดหาเงินทุน
พันธมิตร
Berkshire Hathaway
Yes
Post-IPO Equity
-

ตัวอย่างการลงทุน

Google

Google is a multinational corporation that specializes in Internet-related services and products.

Walmart Labs

Subsidiary

Seiyu Group

Subsidiary