WikiGlobal Doanh nghiệp Tra cứu thông tinMiễn phí

Tra cứu thông tinMiễn phí

Hỗ trợ đồng thời iOS, Android, Google Play

Lấy trực tiếp từ nguồn

Kho dữ liệu thông tin doanh nghiệp lớn nhất thế giới, thống kê hơn 300 triệu doanh nghiệp và cấp điều hành tại 130 quốc gia.

Dữ liệu pháp nhân

Dữ liệu được lấy từ các nguồn công khai chính thức, không thông qua bất cứ hình thức giao dịch nào.

Truy cập miễn phí

Website chính thức WikiGlobal hỗ trợ hơn mười ngôn ngữ, có thể truy cập từ bất cứ đâu.