EXXON MOBIL CORPORATION

EXXON MOBIL CORPORATION

Active
Address:211 E. 7TH STREET SUITE 620 AUSTIN, TX 78701, United States

ExxonMobil is an international oil and gas company, providing energy that helps underpin growing economies and improve living standards around the world. It uses innovation and technology to deliver energy to a growing world. The company explores for, produces, and sells crude oil, natural gas and petroleum products.

ExxonMobil is an international oil and gas company, providing energy that helps underpin growing economies and improve living standards around the world. It uses innovation and technology to deliver energy to a growing world. The company explores for, produces, and sells crude oil, natural gas and petroleum products.

Thông tin cơ bản

Mã số đăng ký công ty

0003362806
0003362806

Cơ quan tài phán

-
-

Tên pháp lý của công ty

EXXON MOBIL CORPORATION
EXXON MOBIL CORPORATION

Tên pháp lý của công ty được chuẩn hóa

exxon mobil corporation
exxon mobil corporation

Company type

FOREIGN PROFIT CORPORATION
FOREIGN PROFIT CORPORATION

Phi lợi nhuận

Profitable
Profitable

Tình trạng trước mắt

Active
Active

Ngày thành lập

1972-12-18
1972-12-18

Ngày giải thể

-
-

Mô hình chi nhánh

Foreign corporation
Foreign corporation

Mã số thương mại

0003362806
0003362806

Tên hợp pháp của công ty hiện tại

-
-

Ngôn ngữ tên pháp lý hiện tại của công ty

-
-

Thẩm quyền của trụ sở chính

NJ
NJ

Mã số công ty cũ

-
-

Tên gọi cũ

-
-

Tên thay thế

-
-

Có cho phép tiếp thị hay không

-
-

Có hoạt động không

Active
Active

Ngày báo cáo thường niên tiếp theo

-
-

Ngày tham chiếu kế toán

-
-

Ngày Báo cáo Thường niên Mới nhất

-
-

Ngày đánh giá hàng năm tiếp theo

-
-

Ngày đánh giá hàng năm mới nhất

-
-

Đã thanh lý chưa

-
-

Có tiền sử phá sản hay không

-
-

Có phản hồi tiêu cực không

-
-

Mã bưu điện

-
-

Bộ luật của cơ quan tài phán nơi đặt trụ sở chính

us_nj
us_nj

Số đăng ký của cơ quan có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính

3793794100
3793794100

Tổ chức con

XTO Energy

XTO Energy

Subsidiary

Jurong Aromatics Corporation Pte Ltd

Subsidiary

InterOil Corporation

InterOil Corporation

InterOil Corporation acquired by ExxonMobil

IPO

Mã giao dịch

NYSE:XOM

Định giá niêm yết

-

IPO huy động vốn

-

Ngày niêm yết

1970-01-04

Giá cổ phiếu niêm yết

-

Mua lại tài sản

Tên được mua lại
Ngày đăng
Price
Tên giao dịch
MPM Lubricants
$100
CareZone
$100