ตรวจสอบองค์กรตรวจสอบผู้บริหาร
EXXON MOBIL CORPORATION

EXXON MOBIL CORPORATION

Active
Address:211 E. 7TH STREET SUITE 620 AUSTIN, TX 78701, United States

ExxonMobil is an international oil and gas company, providing energy that helps underpin growing economies and improve living standards around the world. It uses innovation and technology to deliver energy to a growing world. The company explores for, produces, and sells crude oil, natural gas and petroleum products.

ExxonMobil is an international oil and gas company, providing energy that helps underpin growing economies and improve living standards around the world. It uses innovation and technology to deliver energy to a growing world. The company explores for, produces, and sells crude oil, natural gas and petroleum products.

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขบริษัท

0003362806
0003362806

เขตอำนาจศาล

-
-

ชื่อนิติบุคคล

EXXON MOBIL CORPORATION
EXXON MOBIL CORPORATION

ชื่อนิติบุคคลมาตรฐาน

exxon mobil corporation
exxon mobil corporation

Company type

FOREIGN PROFIT CORPORATION
FOREIGN PROFIT CORPORATION

ไม่แสวงหาผลกำไร

Profitable
Profitable

สถานะปัจจุบัน

Active
Active

วันที่ก่อตั้ง

1972-12-18
1972-12-18

วันที่ละลาย

-
-

ประเภทสาขา

Foreign corporation
Foreign corporation

เลขที่พาณิชย์

0003362806
0003362806

นามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

ภาษานามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

เขตอำนาจศาลของสำนักงานใหญ่

NJ
NJ

เลขที่บริษัทเดิม

-
-

ชื่อเดิม

-
-

นามแฝง

-
-

อนุญาตให้ทำการตลาดหรือไม่

-
-

ไม่ใช้งาน

Active
Active

บัญชีที่ครบกำหนดชำระครั้งต่อไป

-
-

วันที่อ้างอิงบัญชี

-
-

วันที่จัดทำบัญชีล่าสุด

-
-

ผลตอบแทนประจำปีในงวดถัดไป

-
-

ผลตอบแทนประจำปีวันที่ทำขึ้นล่าสุด

-
-

เลิกกิจการแล้ว

-
-

มีประวัติการล้มละลาย

-
-

จะมีคดีความหรือไม่

-
-

รหัสไปรษณีย์

-
-

รหัสเขตอำนาจศาลหลัก

us_nj
us_nj

เลขทะเบียนเขตอำนาจศาลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

3793794100
3793794100

การจัดสาขา

XTO Energy

XTO Energy

Subsidiary

Jurong Aromatics Corporation Pte Ltd

Subsidiary

InterOil Corporation

InterOil Corporation

InterOil Corporation acquired by ExxonMobil

IPO

รหัสสินค้า

NYSE:XOM

มูลค่าการประเมินของรายการ

-

ระดมทุน IPO

-

วันที่ลงรายการ

1970-01-04

ราคาหุ้นจดทะเบียน

-

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

ชื่อที่ได้มา
วันที่เผยแพร่
ราคา
ชื่อรายการ
MPM Lubricants
$100
CareZone
$100