ตรวจสอบองค์กรตรวจสอบผู้บริหาร
UNILEVER PLC

UNILEVER PLC

Active
Address:London, England, United Kingdom

Unilever produces and supplies fast moving consumer goods in food, and home and personal care product categories in Europe, the Americas, Asia, and Africa. It offers soups, bouillons, sauces, snacks, mayonnaise, salad dressings, olive oil, margarines, spreads, and frozen foods, as well as cooking products, such as liquid margarines under Knorr,Hellmann's, Becel/Flora, Rama/Blue Band, Calvé, WishBone, Amora, Ragù, and Bertolli brands. The company also provides ice creams under the international Heart brand, including Cornetto, Magnum, Carte d'Or and Solero, Wall's, Kibon, Algida, Ola, Ben & Jerry's, Breyers, Klondike, and Popsicle brands; tea-based beverages under Lipton, Brooke Bond, and PG Tips brands; weight management products under Slim-Fast brand; and nutritionally enhanced products under Annapurna and AdeS/Adez brands. In addition, it offers personal care products, including deodorants, anti-perspirants, skin care, and hair care products under Dove, Lux, Rexona, Sunsilk, Axe, Pond's, Suave, Clear, Lifebuoy, and Vaseline brands, as well as oral care products under Signal and Close Up brands. Further, the company provides laundry products, such as tablets, powders, liquids, and soap bars under Omo, Surf, Comfort, Radiant, Skip, and Snuggle brands; and household care products, including surface cleaners and bleach under Cif, Domestos, and Sun/Sunlight brands. It also offers solutions for professional chefs and caterers.The company sells its products through its sales force, independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, co-operative, and independent grocery accounts; and food service distributors and institutions. It also distributes its products through a network of distribution centers, satellite warehouses, company-operated and public storage facilities, and depots.

Unilever produces and supplies fast moving consumer goods in food, and home and personal care product categories in Europe, the Americas, Asia, and Africa. It offers soups, bouillons, sauces, snacks, mayonnaise, salad dressings, olive oil, margarines, spreads, and frozen foods, as well as cooking products, such as liquid margarines under Knorr,Hellmann's, Becel/Flora, Rama/Blue Band, Calvé, WishBone, Amora, Ragù, and Bertolli brands. The company also provides ice creams under the international Heart brand, including Cornetto, Magnum, Carte d'Or and Solero, Wall's, Kibon, Algida, Ola, Ben & Jerry's, Breyers, Klondike, and Popsicle brands; tea-based beverages under Lipton, Brooke Bond, and PG Tips brands; weight management products under Slim-Fast brand; and nutritionally enhanced products under Annapurna and AdeS/Adez brands. In addition, it offers personal care products, including deodorants, anti-perspirants, skin care, and hair care products under Dove, Lux, Rexona, Sunsilk, Axe, Pond's, Suave, Clear, Lifebuoy, and Vaseline brands, as well as oral care products under Signal and Close Up brands. Further, the company provides laundry products, such as tablets, powders, liquids, and soap bars under Omo, Surf, Comfort, Radiant, Skip, and Snuggle brands; and household care products, including surface cleaners and bleach under Cif, Domestos, and Sun/Sunlight brands. It also offers solutions for professional chefs and caterers.The company sells its products through its sales force, independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, co-operative, and independent grocery accounts; and food service distributors and institutions. It also distributes its products through a network of distribution centers, satellite warehouses, company-operated and public storage facilities, and depots.

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขบริษัท

00041424
00041424

เขตอำนาจศาล

-
-

ชื่อนิติบุคคล

UNILEVER PLC
UNILEVER PLC

ชื่อนิติบุคคลมาตรฐาน

unilever plc
unilever plc

Company type

Public Limited Company
Public Limited Company

ไม่แสวงหาผลกำไร

Profitable
Profitable

สถานะปัจจุบัน

Active
Active

วันที่ก่อตั้ง

2009
2009

วันที่ละลาย

-
-

ประเภทสาขา

-
-

เลขที่พาณิชย์

00041424
00041424

นามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

ภาษานามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

เขตอำนาจศาลของสำนักงานใหญ่

United Kingdom
United Kingdom

เลขที่บริษัทเดิม

-
-

ชื่อเดิม

-
-

นามแฝง

-
-

อนุญาตให้ทำการตลาดหรือไม่

-
-

ไม่ใช้งาน

Active
Active

บัญชีที่ครบกำหนดชำระครั้งต่อไป

2021-06-30
2021-06-30

วันที่อ้างอิงบัญชี

12-31
12-31

วันที่จัดทำบัญชีล่าสุด

2019-12-31
2019-12-31

ผลตอบแทนประจำปีในงวดถัดไป

-
-

ผลตอบแทนประจำปีวันที่ทำขึ้นล่าสุด

2016-05-16
2016-05-16

เลิกกิจการแล้ว

Liquidated
Liquidated

มีประวัติการล้มละลาย

Solvency
Solvency

จะมีคดีความหรือไม่

No charges
No charges

รหัสไปรษณีย์

-
-

รหัสเขตอำนาจศาลหลัก

-
-

เลขทะเบียนเขตอำนาจศาลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

-
-

ที่อยู่

การจัดสาขา

HSBC Venture Capital Coverage Group

HSBC Venture Capital Coverage Group

Subsidiary

HSBC Securities

HSBC Securities

Division

HSBC Retail Services

HSBC Retail Services

Division

HSBC Private Equity (Asia)

HSBC Private Equity (Asia)

Division

จำนวนรอบการจัดหาเงินทุน

วันที่เผยแพร่
ประเภท
จำนวนนักลงทุน
การระดมทุน
นักลงทุนหลัก
Post-IPO Debt - Apple
0
$5B
Private Equity Round - Apple
0
-
Post-IPO Equity - Apple
1
$1B
Post-IPO Equity - Apple
1
$150M

IPO

รหัสสินค้า

NASDAQ:AAPL

มูลค่าการประเมินของรายการ

$1.2B

ระดมทุน IPO

$101.2M

วันที่ลงรายการ

1970-01-05

ราคาหุ้นจดทะเบียน

$22.00

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

ชื่อที่ได้มา
วันที่เผยแพร่
ราคา
ชื่อรายการ
Vilynx
1970-01-10
$100
Vilynx acquired by Apple
Scout FM
1970-01-10
$100
Scout FM acquired by Apple

นักลงทุน

ชื่อนักลงทุน
นักลงทุนหลัก
จำนวนรอบการจัดหาเงินทุน
พันธมิตร
Berkshire Hathaway
Yes
Post-IPO Equity
-
Microsoft
Yes
Post-IPO Equity
-

ตัวอย่างการลงทุน

Google

Google is a multinational corporation that specializes in Internet-related services and products.

Corning

Corning is a manufacturer of building materials including glass, ceramic, related materials and technologies, and more.

Finisar

Finisar is a technology leader for fiber optic subsystems and network performance test systems.