ตรวจสอบองค์กรตรวจสอบผู้บริหาร
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION

AMERISOURCEBERGEN CORPORATION

Address:Valley Forge, Pennsylvania, United States

AmerisourceBergen Corporation is one of the world's largest pharmaceutical services companies serving global markets with a focus on the pharmaceutical supply chain. Servicing both pharmaceutical manufacturers and healthcare providers, the Company provides drug distribution and related services designed to reduce costs and improve patientoutcomes. Their scale, their position in the healthcare industry, and the value they bring to the channel have all helped their business continue to succeed.Headquartered in Valley Forge, PA, AmerisourceBergen has locations around the world. In the US, we handle about 20% of all of the pharmaceuticals sold and distributed throughout the country.They strive to take costs out of the healthcare system by using their scale and efficient operations to drive value for their customers. In addition to delivering pharmaceuticals on a just-in-time basis to tens of thousands of healthcare providers every day, they provide business support and consulting services to help their customers focus on their key strength—caring for patients.AmerisourceBergen is committed to the safety and security of the nation’s pharmaceutical supply chain. They purchase all branded and generic pharmaceuticals only directly from the product’s manufacturer, except in the rare instance that they are required to do otherwise either by the manufacturer or a government agency.

AmerisourceBergen Corporation is one of the world's largest pharmaceutical services companies serving global markets with a focus on the pharmaceutical supply chain. Servicing both pharmaceutical manufacturers and healthcare providers, the Company provides drug distribution and related services designed to reduce costs and improve patientoutcomes. Their scale, their position in the healthcare industry, and the value they bring to the channel have all helped their business continue to succeed.Headquartered in Valley Forge, PA, AmerisourceBergen has locations around the world. In the US, we handle about 20% of all of the pharmaceuticals sold and distributed throughout the country.They strive to take costs out of the healthcare system by using their scale and efficient operations to drive value for their customers. In addition to delivering pharmaceuticals on a just-in-time basis to tens of thousands of healthcare providers every day, they provide business support and consulting services to help their customers focus on their key strength—caring for patients.AmerisourceBergen is committed to the safety and security of the nation’s pharmaceutical supply chain. They purchase all branded and generic pharmaceuticals only directly from the product’s manufacturer, except in the rare instance that they are required to do otherwise either by the manufacturer or a government agency.

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขบริษัท

3368747
3368747

เขตอำนาจศาล

-
-

ชื่อนิติบุคคล

AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION

ชื่อนิติบุคคลมาตรฐาน

amerisourcebergen corporation
amerisourcebergen corporation

Company type

Corporation
Corporation

ไม่แสวงหาผลกำไร

Profitable
Profitable

สถานะปัจจุบัน

-
-

วันที่ก่อตั้ง

2001-3-16
2001-3-16

วันที่ละลาย

-
-

ประเภทสาขา

-
-

เลขที่พาณิชย์

3368747
3368747

นามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

ภาษานามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

เขตอำนาจศาลของสำนักงานใหญ่

-
-

เลขที่บริษัทเดิม

-
-

ชื่อเดิม

-
-

นามแฝง

-
-

อนุญาตให้ทำการตลาดหรือไม่

-
-

ไม่ใช้งาน

-
-

บัญชีที่ครบกำหนดชำระครั้งต่อไป

-
-

วันที่อ้างอิงบัญชี

-
-

วันที่จัดทำบัญชีล่าสุด

-
-

ผลตอบแทนประจำปีในงวดถัดไป

-
-

ผลตอบแทนประจำปีวันที่ทำขึ้นล่าสุด

-
-

เลิกกิจการแล้ว

-
-

มีประวัติการล้มละลาย

-
-

จะมีคดีความหรือไม่

-
-

รหัสไปรษณีย์

-
-

รหัสเขตอำนาจศาลหลัก

-
-

เลขทะเบียนเขตอำนาจศาลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

-
-

การจัดสาขา

PharMerica Corporation

PharMerica Corporation

Subsidiary

Innomar Strategies

Innomar Strategies

Subsidiary

ASD Specialty Healthcare

Subsidiary

จำนวนรอบการจัดหาเงินทุน

วันที่เผยแพร่
ประเภท
จำนวนนักลงทุน
การระดมทุน
นักลงทุนหลัก
Post-IPO Debt - AmerisourceBergen Corporation
0
$500M

IPO

รหัสสินค้า

NYSE:ABC

มูลค่าการประเมินของรายการ

-

ระดมทุน IPO

-

วันที่ลงรายการ

1970-01-10

ราคาหุ้นจดทะเบียน

-

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

ชื่อที่ได้มา
วันที่เผยแพร่
ราคา
ชื่อรายการ
H. D. Smith
$815M
CareZone
$100

ตัวอย่างการลงทุน

Profarma

Profarma is a pharmaceutical wholesaler in Brazil.