ตรวจสอบองค์กรตรวจสอบผู้บริหาร
AMAZON.COM, INC.

AMAZON.COM, INC.

Active
Address:410 TERRY AVE N, SEATTLE, WA, 98109-5210, UNITED STATES

Amazon is an international e-commerce website for consumers, sellers, and content creators. It offers users with merchandise and content purchased for resale from vendors and those offered by third-party sellers.Operating in North American and International markets, Amazon provides its services through websites such as amazon.com and amazon.ca.It also enables authors, musicians, filmmakers, app developers, and others to publish and sell content via its branded websites.Amazon also provides Kindle Direct Publishing, an online platform that allows independent authors and publishers to make their books available in the Kindle Store. In addition, it provides co-branded credit card agreements and advertising services, serves developers and enterprises through Amazon Web Services, and manufactures and sells electronic devices.It offers Amazon Prime which is an annual membership program. It provides free shipping, streaming, and access to books to borrow and read on a Kindle device.The company was founded in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.

Amazon is an international e-commerce website for consumers, sellers, and content creators. It offers users with merchandise and content purchased for resale from vendors and those offered by third-party sellers.Operating in North American and International markets, Amazon provides its services through websites such as amazon.com and amazon.ca.It also enables authors, musicians, filmmakers, app developers, and others to publish and sell content via its branded websites.Amazon also provides Kindle Direct Publishing, an online platform that allows independent authors and publishers to make their books available in the Kindle Store. In addition, it provides co-branded credit card agreements and advertising services, serves developers and enterprises through Amazon Web Services, and manufactures and sells electronic devices.It offers Amazon Prime which is an annual membership program. It provides free shipping, streaming, and access to books to borrow and read on a Kindle device.The company was founded in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขบริษัท

601720490
601720490

เขตอำนาจศาล

-
-

ชื่อนิติบุคคล

AMAZON.COM, INC.
AMAZON.COM, INC.

ชื่อนิติบุคคลมาตรฐาน

amazon com incorporated
amazon com incorporated

Company type

FOREIGN PROFIT CORPORATION
FOREIGN PROFIT CORPORATION

ไม่แสวงหาผลกำไร

Profitable
Profitable

สถานะปัจจุบัน

Active
Active

วันที่ก่อตั้ง

1996-6-18
1996-6-18

วันที่ละลาย

-
-

ประเภทสาขา

Foreign corporation
Foreign corporation

เลขที่พาณิชย์

601720490
601720490

นามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

ภาษานามแฝงทางกฎหมายของบริษัทปัจจุบัน

-
-

เขตอำนาจศาลของสำนักงานใหญ่

DELAWARE
DELAWARE

เลขที่บริษัทเดิม

-
-

ชื่อเดิม

-
-

นามแฝง

-
-

อนุญาตให้ทำการตลาดหรือไม่

-
-

ไม่ใช้งาน

Active
Active

บัญชีที่ครบกำหนดชำระครั้งต่อไป

-
-

วันที่อ้างอิงบัญชี

-
-

วันที่จัดทำบัญชีล่าสุด

-
-

ผลตอบแทนประจำปีในงวดถัดไป

-
-

ผลตอบแทนประจำปีวันที่ทำขึ้นล่าสุด

-
-

เลิกกิจการแล้ว

-
-

มีประวัติการล้มละลาย

-
-

จะมีคดีความหรือไม่

-
-

รหัสไปรษณีย์

98109-5210
98109-5210

รหัสเขตอำนาจศาลหลัก

us_de
us_de

เลขทะเบียนเขตอำนาจศาลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

2620453
2620453

ที่อยู่

การจัดสาขา

Woot

Woot

Subsidiary

Walmart Foundation

Walmart Foundation

Division

Walmart Canada

Walmart Canada

Subsidiary

IPO

รหัสสินค้า

NYSE:WMT

มูลค่าการประเมินของรายการ

-

ระดมทุน IPO

-

วันที่ลงรายการ

1970-01-04

ราคาหุ้นจดทะเบียน

-

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

ชื่อที่ได้มา
วันที่เผยแพร่
ราคา
ชื่อรายการ
JoyRun
$100
CareZone
$100

นักลงทุน

ชื่อนักลงทุน
นักลงทุนหลัก
จำนวนรอบการจัดหาเงินทุน
พันธมิตร
Berkshire Hathaway
Yes
Post-IPO Equity
-

ตัวอย่างการลงทุน

Google

Google is a multinational corporation that specializes in Internet-related services and products.

Walmart Labs

Subsidiary

Seiyu Group

Subsidiary